BIP Dębowa Kłoda

23 września, 2022?>
Aktualności lokalne

Zaproszenie do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.

Zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i osoby fizyczne (psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, osoby przeszkolone do prowadzenia profilaktyki uzależnień) do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ....