BIP Dębowa Kłoda?>

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Dębowa Kłoda 
w celu dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

L.p.       Sołectwo Termin zebrania Godzina
    1. Dębowa Kłoda 21.03.2019 17:00
     2. Żmiarki 21.03.2019 17:00
     3. Plebania Wola 21.03.2019 17:00
     4. Nietiahy 21.03.2019 17:00
     5. Uhnin 22.03.2019 17:00
     6. Makoszka 22.03.2019 17:00
     7. Stępków 22.03.2019 17:00
     8. Wyhalew 22.03.2019 17:00
     9. Białka 25.03.2019 17:00
   10. Kodeniec 25.03.2019 17:00
   11. Leitnie 25.03.2019 17:00
   12. Pachole 25.03.2019 17:00
   13. Lubiczyn 26.03.2019 17:00
   14. Korona 26.03.2019 17:00
   15. Krzywowierzba Kolonia 26.03.2019 17:00
   16. Zadębie 26.03.2019 17:00
   17. Bednarzówka 27.03.2019 17:00
   18. Chmielów 27.03.2019 17:00
   19. Marianówka 27.03.2019 17:00
   20. Hanów 27.03.2019 17:00