BIP Dębowa Kłoda

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne?>

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza na spotkania informacyjno – konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 27.09.2016r. w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda o godz. 11.00. Spotkania adresowane są do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców,a w szczególności do osób bezrobotnych, seniorów, młodzieży oraz osób korzystających z pomocy społecznej. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
Program:
1. Cele LSR
2. Zasady przyznawania dofinansowania.
3. Kryteria oceny i wyboru operacji.
4. Zasady oceniania i wyboru projektów przez LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016–2022 LGD „Jagiellońska Przystań” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

logo