BIP Dębowa Kłoda

Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej?>

Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Krajowe Centrum Funduszy Europejskich Sp. z o. o. zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z funduszy krajowych, a także w zakresie profesjonalnego doradztwa szkoleniowego.

Obecnie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. O dofinansowanie mogą starać się rolnicy, ich małżonkowie bądź domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy. Wnioski o przyznanie wsparcia można składać do 31.12.2020r.

W związku  z powyższym osoby zainteresowani uzyskaniem dofinansowania i możliwości skorzystania z pomocy ww firmy prywatnej w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej należy się kontaktować pod adresem: e.garbacz@kcfe.pl bądź pod numerem telefonu: 535 006 371.