BIP Dębowa Kłoda

Zgłaszanie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?>

Zgłaszanie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i osoby fizyczne do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Karty zgłoszeń zadania należy złożyć do dnia 28 października 2016r. u przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie – Jolanty Antoniuk. Formularze dostępne są w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie oraz stronie internetowej GOPS Dębowa Kłoda w zakładce GKRPA > Zgłoś zadanie

Załączniki

1. Karta zgłoszenia zadania

2. Sprawozdanie z realizacji zadania