BIP Dębowa Kłoda?>

S O L A R Y

solary grafika

Przypominamy, że do 1 czerwca podpisywane są umowy użyczenia na nieruchomości, na których planowany jest montaż solarów. W dniu jutrzejszym zapraszamy mieszkańców z miejscowości: Hanów i Nietiahy oraz wszystkich tych, którzy wg harmonogramu nie mogli przybyć wyznaczonym terminie.