BIP Dębowa Kłoda

Spotkanie dla organizacji pozarządowych?>

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie dot. problematyki zasad rozliczania dotacji i sprawozdań z realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków FIO 2016 zorganizowane w dniu 1.12.2016 r. o godz. 10.00.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje odnośnie spotkania wraz z programem.

Informacja o szkoleniu