BIP Dębowa Kłoda?>

Przypominamy o konieczności dostarczenia faktur/rachunków do stypendium szkolnego. W celu wypłaty stypendium z początkiem czerwca 2022 r. należy dostarczyć faktury do siedziby Urzędu Gminy Dębowa Kłoda do dnia 31.05.2022 r. do pokoju nr 4.