BIP Dębowa Kłoda

7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda?>

7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda

 

Dzień 1 stycznia, czyli Nowy Rok, w 2022 roku przypadał w sobotę. W związku z tym, na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), pracownikom należy się zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy innego dnia.

Z uwagi na to, Wójt Gminy Dębowa Kłoda, Zarządzeniem Nr 58/21 z dnia 15 grudnia 2021 roku ustalił dzień 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym dla pracowników Urzędu Gmina Dębowa Kłoda, zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy.
Zarządzenie nr 58/21