BIP Dębowa Kłoda

75.rocznica zbrodni popełnionej przez hitlerowskich okupantów na mieszkańcach miejscowości Białka?>