BIP Dębowa Kłoda

Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda?>

Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda

W ramach realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda” uczestnicy projektu z terenu naszej gminy  biorą aktywny udział w szkoleniach z zakresu: operator wózka jezdniowego z gospodarką magazynową, obsługą kasy fiskalnej, kucharz oraz prawo jazdy kat. C.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Wykluczenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie.