Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda

Wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 lipca 2020 r. na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Aktywność społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 … Czytaj dalej Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda