BIP Dębowa Kłoda

Ankieta informacyjna dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2021-2030?>

Ankieta informacyjna dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2021-2030

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dębowa Kłoda,

Realizowany w Gminie od 2017 roku Lokalny Program Rewitalizacji zbliża się ku końcowi. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem nowego dokumentu – Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda na lata 2021- 2030. W związku z tym zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do udziału w badaniu ankietowym, w którym zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii na temat zmian, jakie dotychczas zaszły w Gminie oraz potrzeb, które wciąż pozostają niezaspokojone. Zależy nam, aby powstający dokument w pełni odpowiadał Państwa preferencjom, dlatego będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcą Państwo poświęcić chwilę na wypełnienie ankiety.

Link do ankiety: https://forms.gle/gyTmWCRrkToPTeRU6

Formularz ankiety będzie dostępny do 26 kistopada 2021 r.

Udzielone przez Państwa odpowiedzi posłużą do przeprowadzenia analizy porównawczej stanu Gminy przed i po rewitalizacji. Ankieta będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze obszaru oraz przyczyni się do określenia przyszłych potrzeb rewitalizacji.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.