Wszystkie wpisy, których autorem jest Pracownik UG

Termomodernizacja Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Z uwagi na rozpoczęcie prac budowlanych w budynku Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie” informujemy, że mogą nastąpić utrudnienia telekomunikacyjne, gdyż niektóre numery zostały przypisane pod jeden aparat telefoniczny. Stąd też przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Ponadto informujemy, że główne wejście do Urzędu Gminy Dębowa Kłoda odbywa się przez Gminny Ośrodek Kultury lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie.

W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na bieżąco.

Producenci trzody chlewnej

W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego KOMISJI (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które to rozporządzenie ustanawia nowe normy i gwarancje jakie muszą spełniać gospodarstwa (zakłady) produkujące trzodę chlewną, PLW w Parczewie przekazuje wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii jakie musi spełniać gospodarstwo (zakład), z którego świnie będą sprzedawane poza wyznaczone strefy np. ze strefy czerwonej ( obecnie różowa ) do strefy żółtej (obecnie niebieska) lub niebieskiej

(obecnie czerwona) – nowa kolorystyka stref znajduje się na stronie GLW pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Pismo do Producentów Trzody Chlewnej powiatu parczewskiego-3

 

START-UPOWA POLSKA WSCHODNIA

Otrzymaliśmy informację od Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw o systemie wsparcia startupów opartych na innowacyjnych pomysłach biznesowych. Platformy startowe pomagają realizować innowacyjne przedsięwzięcia młodym firmom.
PODDZIAŁANIE 1.1.1 PROGRAMU POLSKA WSCHODNIA „PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW”
Nabór do 31 października 2022 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe oraz pod nr telefonu: 801 332 202; 22 574 07 07

ulplatformy_startowe

 

Dzień Strażaka

Z okazji “Dnia Strażaka” i w dniu Święta św. Floriana – patrona wszystkich strażaków, składam najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania wszystkim strażakom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Dębowa Kłoda oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków oraz poświęcenie w ochronie zdrowia, życia i mienia ludzkiego naszych mieszkańców.
Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz nieustającej opieki Świętego Floriana dla Was i Waszych Rodzin. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. W myślą zasady Bogu na chwałę i udziom na ratunek.
Wójt Gminy
Grażyna Lamczyk
Dębowa Kłoda, dn. 04.05.2021 r.