Wszystkie wpisy, których autorem jest Aneta Szyszkowska

BADANIE WZROKU

 

OKO-LUX Sp. z o.o. 

ZAPRASZA NA BADANIE WZROKU I POMIARU CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

W dniu 13.11.2020 – Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie 116A od godz. 11:00 do godz. 13:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego
dla Mieszkańców gminy.

OBOWIĄZKOWE zapisy osobiście lub telefonicznie (83)355-70-84
Koszt badania wzroku 10 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł

Zapisy prowadzone będą do dnia 13.11.2020r.

Po badaniu istnieje możliwość doboru szkieł i zrobienia okularów

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

BADANIE WZROKU

BADANIE ANKIETOWE

Szanowni Państwo,

 W związku z otrzymaniem zaproszenia Komisji Europejskiej do uczestnictwa w statystycznym badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19″, Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW przekazuje, co następuje. 

Zgodnie z treścią informacji przekazanej z Komisji Europejskiej, ankieta skierowana do rolników oraz przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators. Dodatkowo, pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators znajduje się ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy rolników i firm łańcucha żywnościowego.

Z  informacji otrzymanych z KE wynika, iż czas wypełniania ankiety zajmuje ok. 15 minut, a termin na jej przesłanie upływa z dniem 30 listopada br.

Mając na uwadze powyższe, Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW zwraca się z uprzejmą prośbą o uczestnictwo w tym badaniu.

 

Informacje na temat koronawirusa oraz zasad odbywania kwarantanny.

Od kilku miesięcy funkcjonujemy w trudnym czasie epidemii koronawirusa. Warunkiem ochrony przed zakażeniem koronawirusem jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa – prawidłowe noszenie maseczki, częste mycie i odkażanie rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

Ministerstwo Zdrowia, za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia, przesyła plakaty informacyjne dot. bezpieczeństwa epidemicznego i zasad odbywania kwarantanny.

1. Plakat_ogólny

2. Plakat_rozkladowka

3. Plakat_kwarantanna

4. Plakat_seniorze zadbaj o siebie

5. Plakat_informacje dla seniorów

6. Plakat_zasady kwarantanny

Warsztaty kulinarne-zakończone

Zakończyliśmy warsztaty kulinarne w związku z realizacją projektu pn. „Warsztaty kulinarne dla mieszkańców gminy Dębowa Kłoda jako sposób na promocję obszaru LGR objętego LSR”  dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach kulinarnych mieszkańcy mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń kulinarnych, zaprezentować kuchnię związaną z rybactwem i obszarem objętym LSR. Obok wiedzy istotnym elementem była integracja społeczna pomiędzy uczestnikami.

Realizatorem projektu była Gmina Dębowa Kłoda, która leży na pojezierzu łęczyńsko-włodawskim. Na obszarze tym znajduje się Jezioro Bialskie oraz sztuczne zbiorniki – stawy hodowlane. Jest miejscem atrakcyjnym turystycznie i przyczynia się do wzrostu potencjału rekreacyjnego obszaru z uwagi na znajdującą się tam infrastrukturę. Stąd zrodził się pomysł na realizację ww. projektu, który przyczyni się do  promocji obszaru związanego z rybołówstwem.

Na zakończenie projektu zostanie wydany folder, który zawiera głównie potrawy z ryb. W swej treści zawiera przepisy oparte na informacjach zebranych podczas warsztatów. Celem tego wydawnictwa jest przedstawienie i promocja dziedzictwa rybackiego, a tym samym zachowanie przepisów i receptur potraw rybnych i nie tylko.

Dziękujemy wszystkim za udział w warsztatach kulinarnych i życzymy by zdobyte doświadczenie było inspiracją do wspólnego gotowania i podejmowania dalszych wspólnych inicjatyw oraz tworzenia potraw kulinarnych w gronie znajomych.

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Parczewie informuje, że w dniach 06-09 października br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20.

Elementami ćwiczenia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Zgodnie z procedurą ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, może nastąpić uruchomienie na terenie powiatu parczewskiego syren alarmowych.

  • dźwięk modulowany trwający trzy minuty – ogłoszenie alarmu;
  • dźwięk ciągły trwający trzy minuty – odwołanie alarmu                                                      W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z alarmu.