Wszystkie wpisy, których autorem jest Pracownik UG

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W związku z możliwością przystąpienia Gminy Dębowa Kłoda do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych bądź uczniów szkoły średniej z rodzin byłych pracowników PGR, którzy osiągnęli pełnoletność do składania niezbędnych oświadczeń celem zakwalifikowania się do projektu po spełnieniu następujących warunków:

 • dziecko jest uczniem szkoły podstawowej lub uczniem szkoły średniej i zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • uczeń wskazany w oświadczeniu jest członkiem rodziny, którego krewny w linii prostej (rodzic, dziadek, pradziadek/opiekun prawny) zamieszkiwał i pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
 • uczeń, który zostanie wskazany w ww. oświadczeniu nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021 ) komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
 • złoży niezbędne oświadczenia celem weryfikacji i przystąpienia do ww. Konkursu Grantowego.

Na co można uzyskać wsparcie?

 • Nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego.
 • Usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Oświadczenia do pobrania dostępne są poniżej lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w pok. nr 15, w terminie do 25 października 2021 roku w godz. otwarcia Urzędu.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Po złożeniu oświadczeń Gmina Dębowa Kłoda dokona weryfikacji celem poprawności danych, a następnie złoży wniosek o przyznanie Grantu zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Załączniki:

oswiadczenie-dla-rodzica

oswiadczenie-ucznia

klauzula-informacyjna-ochrona-danych

oswiadczenie-pod-odpowiedzialnoscia-karną

 

 

 

Strona internetowa i Facebook-Lubelskie NGO

Informujemy o utworzeniu nowej zakładki poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie www.promocja.lubelskie.pl. Dzięki swej funkcjonalności i przejrzystej szacie graficznej treści będą czytelniejsze dla odbiorców, a dostęp do informacji będzie wygodny i szybki.

Strona jest także dostosowana do osób z niepełnosprawnością.

Powstała również strona https://www.facebook.com/lubelskieNGO, na której będą zamieszczane bieżące i najważniejsze informacje dotyczące współpracy z trzecim sektorem.

Portale są dostępne zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych, można je znaleźć pod adresami:

Lubelskie Rowerowe z KSOW-em

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie rowerowym „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”, którego organizatorem jest Województwo Lubelskie.

Celem wydarzenia jest: promocja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców lubelskich terenów wiejskich, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi lubelskiej oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

Termin Rajdu: 9 października 2021 roku, godz. 10.00

Miejsce Rajdu: Poleski Park Narodowy (w części położonej na terenie Gminy Urszulin).

Wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w Rajdzie rowerowym należy zeskanować i przesłać na adres KSOW@lubelskie.pl do dnia 8 października 2021 roku do godziny 12.00. Po tej dacie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na liście startowej.

Dla zwycięzców Rajdu w dwóch kategoriach: „Kobiety” i „Mężczyźni” przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (numery telefonów: 81 44 16 873, 81 44 16 693) oraz mailowego KSOW@lubelskie.pl

Regulamin Rajdu oraz Karta zgłoszenia udziału dostępne są na stronie www.lubelskie.ksow.pl

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

Karta Zgłoszeniowa Rajd Rowerowy

 

Informacja dla osób posiadających zestawy komputerowe, które otrzymały w ramach projektu

Informujemy, że w związku z zakończeniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” i  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” zgodnie z zapisami w umowach użyczenia podpisanych przez Beneficjentów, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie przekazany na własność w formie darowizny.

Prosimy aby osoby które otrzymały zestawy komputerowe w w/w programie zgłaszały się w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda do pok. Nr 19 w ostatecznym terminie do dnia 22.10.2021r.  w celu  podpisania umowy o nieodpłatne przekazanie sprzętu.

DOSTARCZAMY WODĘ DLA MIESZKAŃCÓW

Wójt Gminy Dębowa Kłoda  informuje, iż w związku z nieprzydatnością wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dębowa Kłoda zaopatrującego wszystkie miejscowości z terenu Dębowa Kłoda, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, zostanie dostarczona mieszkańcom woda do poszczególnych sołectw, która będzie rozdysponowywana bezpośrednio u każdego sołtysa. W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami, które mają problem z dotarciem do  sołtysa po odbiór wody zachęcamy do zgłaszania adresów tych osób w celu osobistego dowiezienia wody przez pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda. Zgłoszenia można kierować pod nr Telefonów: 83 3557008; 83 3557010; 833557578. Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość odbioru wody bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.  
Prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i wyrozumiałość, bowiem w pierwszej kolejności woda zostanie dostarczona do pobliskich szkół i przedszkoli z terenu gminy Dębowa Kłoda.

Warsztaty kulinarne

Fundacja “Kulturalna Przestrzeń” z Piekoszowa informuje, że realizowany jest projekt pn. “Moda na EtnoFit”, który jest dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

“Moda na EtnoFit” to projekt, którego celem jest promowanie staropolskiej kuchni regionalnej i łączenie tego, co tradycyjne ze zdrowym odżywianiem. Projekt realizowany będzie od sierpnia 2021 r. do grudnia 2023 r. W ramach projektu zaplanowane zostały: warsztaty kulinarne, wydanie publikacji książkowej z przepisami ze wszystkich regionów Polski, kulinarna gra planszowa, organizacja tzw. Rynków Smakowych, na których prezentowane będą tradycyjne wyroby z danego regionu, a na zakończenie odbędzie się Festiwal Etno Fit Smaki. Pierwszym jego działaniem będą warsztaty “Etnofit na talerzu”, które przeprowadzą profesjonalni i doświadczeni kucharze, znający lokalny rynek i tradycje danego regionu.

Przedsięwzięcie skierowane jest m.in. do Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora z 16 województw z całej Polski. Udział weźmie w nich od 5 do 10 organizacji z danego województwa. W czasie trwania warsztatów uczestnicy będą uczyć się przygotowywać staropolskie dania kuchni ludowej i wykorzystywać jej smaki tak, aby tworzyć dania fit. Do udziału w warsztatach planowane jest zaproszenie po 3 członków z danej organizacji. W ramach konsultacji w warsztatach weźmie udział także dietetyk oraz antropolog kulturowy. Warsztaty zostały zaplanowane na okres od listopada 2021 do sierpnia 2022 roku.

Bardzo serdecznie zapraszamy organizacje z naszej gminy do wzięcia udziału w tym projekcie i warsztatach kulinarnych. Więcej informacji na temat projektu oraz organizowanych w ramach niego warsztatów można uzyskać pod nr telefonu: 41 306 11 83 lub e-mailowo pod adresem: fundacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl

Rekrutacja do udziału w warsztatach odbywać się będzie od 23 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach projektu: „Ctrl+C – Ctrl+V”zaprasza na bezpłatne szkolenia komputerowe. W chwili obecnej szkolenia będą w realizowane online. Projekt „Ctrl+C-Ctrl+V” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i środków krajowych.

Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu w ramach projektu „Ctrl+C – Ctrl+V.

Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia oraz zamieszkują na terenie Polski. Do udziału w szkoleniach zachęcamy szczególnie osoby z niepełnosprawnościami, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy całe grupy, rodziny czy pracowników  firm i instytucji. Grupy 12 osobowe.

Oferta obejmuje udział w jednym z poniżej wskazanych szkoleń:

 • Edycja tekstu (24h)
 •    Arkusze kalkulacyjne (24h)
 •    Prezentacje (24h)
 •    Internet (24h)

W załączeniu przesyłamy materiały informacyjne o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy.

Jak zgłosić swój udział?

 1. Wybierz jedno szkolenie, które Cię interesuje
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy
 3. Prześlij swoje zgłoszenie na adres:

Kontakt:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

Al. Racławickie 8/18A, II piętro, 20-037 Lublin

Agnieszka Michalczak

Specjalista ds. szkoleń i logistyki

kom. (+48) 505 634 112

e-mail: a.michalczak@csi.info.pl

Zapisz się już dziś!

Formularz zgłoszeniowy Ctrl+C-Ctrl+V

program szkoleń IT