BIP Dębowa Kłoda

Radosław RybakAktualności lokalne

Zaproszenie do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.

Zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i osoby fizyczne do zgłaszania zadań doGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2023r. Karty zgłoszeń zadania należy złożyć do dnia ....