Wszystkie wpisy, których autorem jest Radosław Rybak

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 21.02.2022 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 16 marca 2022 r.

Dodatkowe informacje – tel. 83 355 75 90 lub 83 355 70 08.

Czytaj dalej

Webinarium

Agencja Marketingowa NPROFIT kontynuuje II edycję kampanii skierowaną do przedsiębiorstw.

Szanowni Państwo!


W związku z panującą sytuacją i trudnym położeniem wielu firm, Agencja marketingowa NPROFIT wraz z platformą Teardeals oraz partnerem strategicznym Adshock, po raz drugi będzie prowadzić kampanię społeczną dla przedsiębiorców #bądźwidoczny. Zapraszamy Państwa do udziału w naszym webinarium, które odbędzie się 29 września 2021 roku – dotyczyć będzie kampanii Google Ads dla e-commerce – sklepów internetowych I tego jak za pomocą kampanii zwiększyć sprzedaż. Więcej informacji pod linkiem:
https://terdeals.com/pl/14/kampania-badzwidoczny
29 września o 11:00 odbędzie się nasze czwarte webinarium. Prowadzić je będzie Piotr
Bortkiewicz, nasz specjalista ds. kampanii SEM. Wydarzenie poświęcone będzie tematyce
kampanii Google Ads, i temu, jak prawidłowo ją prowadzić, aby przynosiło to zysk.
Harmonogram webinarium:
– co musimy skonfigurować, aby uruchomić kampanię produktową,
– jak utworzyć kampanię produktową,
– optymalizacja stawek na produktach dla kampanii produktowej,
– optymalizacja fraz dla kampanii produktowej,
– dostosowywanie stawek do urządzeń dla kampanii produktowej,
– wykorzystywanie danych z kampanii produktowej do tworzenia pozostałych kampanii.
Po pierwszej edycji dostrzegamy jak duże grono firm potrzebuje rzetelnej informacji z
zakresu procesu pozycjonowania stron internetowych oraz kampanii reklamowych on-line.
Posiadane wiadomości nie zawsze wystarczają do prowadzenia skutecznych działań
promocyjnych. Obecnie, gdy sytuacja jest trudniejsza, firmy potrzebują rzetelnej wiedzy i
wiarygodnych przewodników po świecie cyfrowym, który często jest dla nich szansą na
przetrwanie.
Cały zespół Agencji NPROFIT zaangażował się w inicjatywę. Przede wszystkim nasi
pracownicy jeszcze mocniej zadbali o wysoką jakość i użyteczność tekstów publikowanych na
blogu, z których korzystają przedsiębiorcy. Rozumiemy, że sytuacja, w której znajduje się tak
wiele firm nie jest łatwa, dlatego postanowiliśmy działać dla wspólnego dobra. Jeżeli dzięki naszej
pracy firma, która miała upaść przeniesie swoją działalność do Internetu i uda się jej przetrwać
ten niepewny czas, będzie to dla nas ogromna satysfakcja i powód dumy.
Zapraszamy Państwa do udziału w webinarium i uczestniczeniu w naszej kampanii, w
szczególności poprzez udostępnienie tego komunikatu na swojej stronie internetowej – na pewno
przyniesie ono efekty w działaniach on-line i wspomoże przedsiębiorców w tych ciężkich
chwilach.

Z wyrazami szacunku
Agencja marketingowa NPROFIT

Współorganizatorzy kampanii:
Agencja marketingowa NPROFIT: https://nprofit.net/pl/
Agencja marketingowa Adshock: https://adshock.pl/

 

Zapraszamy do studiowania na WSZP!

Dzień dobry

W załączeniu przesyłamy ulotkę informacyjną i informujemy o trwającej rekrutacji na studia licencjackie na kierunku Zarządzanie oraz studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022.

Uprzejmie prosimy w miarę możliwości o umieszczenie informacji na Państwa stronie oraz na tablicach informacyjnych.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat Uczelni.

https://wszp.edu.pl/index.php/pl/

Serdecznie dziękujemy i zachęcamy do nawiązania współpracy.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy.

Pozdrawiam

 Karolina Kosewska|Biuro Obsługi Studenta|tel. 601 332 277|bos@wszp.edu.pl  

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

  1. Hirszfelda 11|02-776 Warszawa|https://wszp.edu.pl/

Nowy konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 Konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” kierowany jest do firm, które wspierają inicjatywy pracownicze i korzystają z potencjału osób zatrudnionych. Konkurs ma na celu popularyzację w polskich firmach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne. Chcielibyśmy zachęcić przedsiębiorców do podejmowania działań, dzięki którym pracownicy będą mogli zgłaszać pomysły na usprawniana procesów czy też wprowadzanie większych zmian w organizacji. Innowacje pracownicze pozwalają firmie szybciej się rozwijać i osiągać przewagi konkurencyjne, dla pracowników stanowią  impuls i motywację do dalszego rozwoju w firmie.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Polski. Organizowany jest dla 2 typów projektów:

  • aktualnie realizowanych programów rozwoju inicjatyw pracowniczych – przedsięwzięć, które działają od co najmniej 6 miesięcy, posiadają regulamin bądź inny dokument regulujący jego funkcjonowanie.
  • gotowych narzędzi – rozwiązań ICT, które wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania. Rozwiązania te powinny znajdować się w aktualnej ofercie uczestnika konkursu nie dłużej niż 5 lat, oferowane są do wdrożenia podmiotom zewnętrznym oraz zostały już wdrożone w co najmniej jednym podmiocie. Uczestnik konkursu powinien dysponować autorskimi prawami majątkowymi do tego rozwiązania.

Najlepsze programy i rozwiązania mogą liczyć na nagrody – łącznie przyznanych może zostać 50 nagród finansowych: 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tysięcy zł., 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tysięcy zł. Dodatkowo laureaci otrzymają wsparcie promocyjne.

Projekty będzie można zgłaszać od 31 sierpnia do 21 września 2021 r.

Więcej informacji o konkursie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/najlepsze-programy-rozwoju-inicjatyw-pracowniczych

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

4 czerwca 2021 – Dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda

Ustala się dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie w zamian za dzień Święto Pracy przypadający 1 maja 2021 r. w dniu wolnym od pracy, tj. sobotę.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i użyczenia

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl ( w zakładce: mienie gminy/wykaz nieruchomości) został zamieszczony w dniu 19 kwietnia 2021 r. na okres 21 dni,  wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do najmu i użyczenia.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 12 maja 2021 r. 

Dodatkowe informacje – tel. 83 355 75 90 lu 83 355 70 08.

Czytaj dalej…