BIP Dębowa Kłoda

Radosław Rybak?>
Aktualności lokalne

Wydłużenie terminu zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że termin składania zadań doGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz PrzeciwdziałaniaNarkomanii na 2023r. zostaje wydłużony do 30 listopada 2022r. Karty realizacji zadań ....

Aktualności lokalne

Zaproszenie do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.

Zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i osoby fizyczne (psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, osoby przeszkolone do prowadzenia profilaktyki uzależnień) do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ....