BIP Dębowa Kłoda

Badania opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, problemów społecznych i warunków życia w gminie Dębowa Kłoda?>

Badania opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, problemów społecznych i warunków życia w gminie Dębowa Kłoda

Szanowni Państwo!

Ankieta, którą do Państwa kieruję jest bardzo istotną częścią rozpoczętych prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dębowa Kłoda na lata 2021-2028. Umożliwi ona władzom samorządowym poznanie poglądów i opinii mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda w najważniejszych dla Gminy sprawach.

Udział w badaniu jest dobrowolny.  Ankieta jest całkowicie anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. W żaden sposób wypełniona przez Państwa ankieta nie będzie publicznie udostępniana.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 17.11.2021r.

Po wypełnieniu ankiety proszę o odesłanie jej na adres e-mail: gops@debowakloda.pl

lub przekazanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie.

Nasza ankieta jest również dostępna na stronie internetowej: debowakloda.pl

Ankieta będzie przekazana zespołowi ds. opracowania strategii, odpowiedzialnemu za opracowanie wyników badania.

Członkowie tego zespołu zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej związanej z realizacją badań.

Z góry bardzo Państwu dziękuję za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety. Jestem przekonany, że wiedza uzyskana z analizy ankiet pomoże władzom gminy
i zespołowi ds. opracowania strategii w sformułowaniu przemyślanych
i uzasadnionych propozycji rozwiązywania problemów społecznych występujących na terenie naszej Gminy.

 

                                                                            Z wyrazami szacunku

 

                                                                         /-/  Grażyna Lamczyk

                                                                        Wójt Gminy Dębowa Kłoda

 

 

Pismo konsultacje 2021

ANKIETA DĘBOWA KŁODA-doc

ANKIETA DĘBOWA KŁODA-pdf