Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym

Poniżej zamieszczamy list od Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia P. Adama Sekścińskiego skierowanego do rolników i dzieci rolników na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.