BIP Dębowa Kłoda

Budowa altany rekreacyjno-turystycznej wraz z wyposażeniem w  miejscowości Białka” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.?>

Budowa altany rekreacyjno-turystycznej wraz z wyposażeniem w  miejscowości Białka” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                             

                                                                       

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

Stowarzyszenie Perły Chmielowa  w dniu 18 października 2021 r. podpisało umowę na dofinansowanie zadania  pn. „Budowa altany rekreacyjno-turystycznej wraz z wyposażeniem w  miejscowości Białka” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania 50 040,00 zł.

Cel zadania: rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze LSR poprzez budowę altany rekreacyjno-turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości turystycznej Białka oraz jej udostępnienie.

Zakres inwestycji:

-budowa altany rekreacyjno-turystyczne wraz z ławkami i stołami,

– zakup tarczy elektronicznej do gry w lotki, gra plenerowa, wytłaczarko-etykieciarka, gablota informacyjna

Przedsięwzięcie powyższe przyczyni się aktywności mieszkańców i ich integracji.