BIP Dębowa Kłoda

Budowa fermy drobiu w Pacholu?>

Budowa fermy drobiu w Pacholu


Na tej stronie umieszczane będą wszystkie dokumenty, postanowienia oraz informacje dotyczące prowadzonej procedury w UG Dębowa w związku ze złożonym wnioskiem przez inwestora.

Konsultacje społeczne w Pacholu „Stop dla Ferm Drobiu” 21.01.2020 r. https://www.facebook.com/tvdebowakloda/videos/233100724353248/

Wezwanie Inwestora do uzupełnienia treści raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 4/1, obręb Pachole, gmina Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie”.

„W celowniku”-reportaż na temat budowy fermy drobiu w Pacholu
https://lublin.tvp.pl/41898436/w-celowniku

W ramach prowadzonego postępowania w dniu 2.01.2020 r. Wójt Gminy Dębowa Kłoda wezwał Inwestora do uzupełnienia treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Poniżej przedstawiamy Uchwałę RG Dębowa Kłoda

UWAGA! Spotkanie w Kodeńcu 20 Grudnia godz 18.30

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w dniu 20 Grudnia o godz 18.30 organizowane jest spotkanie w miejscowości Kodeniec na które zaproszono inwestora oraz Wójtów gmin sąsiadujących z planowaną inwestycją.