BIP Dębowa Kłoda

„Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda”?>

„Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda”

W dniu 29.07.2019r. odbyło się spotkanie robocze Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dyrektorem firmy „DEKONTA a.s.” z Czech Robertem Raschmanem oraz projektantem Terezą Hnatkova i pełnomocnikiem „Konsorcjum DEKONTA a.s., RDLS sp.z.o.” Łukaszem Rodka. Celem spotkania było omówienie szczegółów rozpoczęcia inwestycji pn. „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” w związku z otrzymanym dofinansowaniem na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.