BIP Dębowa Kłoda

Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda?>

Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda

W dniu 9 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” oraz „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” z Wykonawcami:
– spółką pod firmą: „Konsorcjum DEKONTA a.s. – Lider konsorcjum z siedzibą w Dretovicach (Republika Czeska), RDLS Sp. z.o.o. – Członek konsorcjum” z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Łukasza Rodka działającego na podstawie pełnomocnictwa oraz
– Panią Eweliną Pelc prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Usługi Budowlane WELKO Ewelina Pelc” z siedzibą w Kosinie.
Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda” współfinansowanego ze środków UE na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowity koszt zadania powyższej inwestycji to 6 275 932,32 zł z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” na kwotę 1 967 517,00 zł.