BIP Dębowa Kłoda

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków –?>

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków –

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, z której należy pobrać Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach jednorodzinnych/wielorodzinnych:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Deklaracje można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego (http://www.zone.gunb.gov.pl/)

Termin składania deklaracji najpóźniej do dnia 30.06.2022r.

W przypadku nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania ciepła.

Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej.

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza. Informacje można znaleźć pod linkiem:https://www.youtube.com/watch?v=ZzRuaq3l4Nk