BIP Dębowa Kłoda

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków?>

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, z której należy pobrać Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach jednorodzinnych/wielorodzinnych:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Deklaracje można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego.

Termin składania deklaracji najpóźniej do dnia 30.06.2022r.

W przypadku nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania ciepła.