BIP Dębowa Kłoda

Charytatywna Aukcja Przedmiotów – Dar Serca za Dar Serca?>

Charytatywna Aukcja Przedmiotów – Dar Serca za Dar Serca

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka i Przewodnicząca Społecznego Komitetu Ogólnopolskiej Akcji PDPZ 2019 serdecznie zapraszają do wzięcia udziału, wraz z rodziną i przyjaciółmi, w tegorocznej „Charytatywnej Aukcji Przedmiotów Dar Serca za Dar Serca”, organizowanej w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” pod patronatem Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki.

„Aukcja” rozpocznie się od godz. 15.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej w dniu 12 grudnia br.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w „Aukcji” będzie możliwość wsparcia potrzebujących pomocy mieszkańców naszego regionu. Wystawione do licytacji przedmioty będą do nabycia wyłącznie za „Dary Serca” przede wszystkim w postaci artykułów spożywczych m.in. cukru, mąki, ryżu, oleju, kasz, słodyczy, a także innych niezbędnych darów.

Pozyskane produkty trafią do dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Paczki przekazane zostaną także do dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych.

Organizatorzy Akcji nie zapominają również o seniorach, którzy obecnie w sposób szczególny potrzebują solidarnej postawy.

Każdy uczestnik „Aukcji” będzie mógł wylicytować m.in. książki, albumy, fotografie, płyty, maskotki przekazane przez znanych i lubianych artystów, sportowców oraz przedstawicieli władz administracji publicznej z terenu województwa i kraju.

Wszystkie wystawione przedmioty będzie można zobaczyć na stronie internetowej www.pdpz.pl oraz bezpośrednio w Sali Błękitnej LUW w dniu „Aukcji”. Dary za wylicytowane przedmioty dostarczane są do Głównego Magazynu Akcji przy ul. Kunickiego 35, w późniejszym terminie.

Prosimy o potwierdzenie udziału w „Aukcji” na adres: Biura Organizacyjnego Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” biuro@pdpz.pl.

Biuro Organizacyjne
Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej
Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę