BIP Dębowa Kłoda

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20?>

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Parczewie informuje, że w dniach 06-09 października br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20.

Elementami ćwiczenia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Zgodnie z procedurą ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, może nastąpić uruchomienie na terenie powiatu parczewskiego syren alarmowych.

  • dźwięk modulowany trwający trzy minuty – ogłoszenie alarmu;
  • dźwięk ciągły trwający trzy minuty – odwołanie alarmu                                                      W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z alarmu.