BIP Dębowa Kłoda

Darmowe badania borelioza?>

Darmowe badania borelioza

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie realizuje projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny pn. „Profilaktyka boreliozy z Lyme wśród mieszkańców województwa lubelskiego”, którego celem jest zmniejszenie ryzyka zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi oraz wzrost skuteczności wykrywania zachorowań na boreliozę z Lyme wśród  mieszkańców województwa lubelskiego.

W ramach projektu realizowane są działania  edukacyjne  z zakresu chorób przenoszonych przez kleszcze, bezpłatne badania w kierunku boreliozy oraz konsultacje lekarskie.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2022 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.imw.lublin.pl (zakładka Projekty).
Do projektu będą kwalifikowane osoby:
        – z terenu województwa lubelskiego
        – w wieku aktywności zawodowej
        – narażone na pokłucie przez kleszcza w trakcie wykonywania pracy zawodowej czy rekreacji.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z edukacji, bezpłatnych badań oraz konsultacji lekarskich w ramach przedmiotowego projektu mogą zgłosić swój udział telefonicznie pod numerem: 
•        (81) 71 84 573
•        (81) 71 84 530
•        elektronicznie (adres mailowy profilaktyka.borelioza@imw.lublin.pl)
•        osobiście w Przychodni Instytutu Medycyny Wsi.