Decyzja zatwierdzająca taryfę ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dębowa Kłoda na okres 3 lat

Zapraszamy do zapoznania się dokumentem:

[download id=”1616″]