BIP Dębowa Kłoda

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na kontenery sanitarne i przebieralnie?>

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na kontenery sanitarne i przebieralnie

Gmina Dębowa Kłoda w dniu 10 maja 2018r.  podpisała umowę z Zarządem Województwa na dofinansowanie projektu pt. „Zagospodarowanie miejsca do rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad j. Bialskim w miejscowości turystycznej Białka” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Celem operacji jest : wzmocnienie potencjału turystycznego w miejscowości Białka oraz podniesienie atrakcyjności terenów nad j. Bialskim przez okres co najmniej pięciu lat poprzez usadowienie kontenerów z funkcją sanitarną wraz z szatnią plażową”.

Wartość operacji: 108 499,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 92 224,15 zł

Z uwagi na wielką rzeszę przybywających turystów do miejscowości Białka ciągłym problemem jest niedostateczna ilość sanitariatów oraz brak miejsc wyznaczonych do przebierania się nad J. Bialskim.  Stąd też na zapotrzebowanie mieszkańców i turystów powstała inicjatywa władz by zagospodarować teren przy J. Bialskim.  Efektem zrealizowanego projektu będzie zakupienie 3 kontenerów sanitarnych wraz z dostawą i montażem (składające się z dwóch części: jedna-damska w tym jedna dla niepełnosprawnych oraz druga-męska)  oraz zakup 2 drewnianych przebieralni plażowych z dostawą i montażem i zakup tablicy informacyjnej. Kontenery sanitarne są niezbędne nad Jeziorem, bowiem zapewniają higienę i czystość. Przebieralnie są idealnym rozwiązaniem na plaży, ułatwiające pobyt turystom nad jeziorem, w tym możliwość przebrania się w strój kąpielowy. Zagospodarowanie terenu wpłynie na poprawę warunków sanitarnych i samego klimatu jeziora oraz poprawi komfort plażowania. Przedmiotowa operacja jest przeznaczona na użytek publiczny i ma charakter otwarty, gdzie wszyscy będą mieli bezpłatny dostęp. Realizacja zaplanowana jest jeszcze w roku 2018.