Dokumenty planistyczne

MPZP uzgodnienia opinie (PACHOLE)

MPZP uzgodnienia opinie (BIAŁKA)

Uchwała w soprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Projekt uchwały – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Załącznik nr 1 – tekst studium

Zalacznik 2.1 – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

Zalacznik 2.2 – kierunki zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda ( do uchwały 2020 rok )

 

 

—————————————————————————————————————-

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda ( wersja 2003 rok  ) 

SUiKZP cz. I

SUiKZP cz. II

Załączniku graficzne bez 12

MAPA STUDIUM