Dokumenty planistyczne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda ( do uchwały 2020 rok )

<Studium do pobrania> – wersja spakowana RAR

Do rozpakowania paczki ze studium należy użyć oprogramowania archiwizacyjnego rozpakowującego pliki RAR np. https://www.7-zip.org/

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda ( wersja 2003 rok  ) 

SUiKZP cz. I

SUiKZP cz. II

Załączniki graficzne bez 12

MAPA STUDIUM