BIP Dębowa Kłoda

Dokumenty planistyczne?>

Dokumenty planistyczne

Dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębów Pachole i Lubiczyn, położonych w gminie Dębowa Kłoda:

Uchwała nr XXVII/175/21 Rady Gminy Dębowa Kłoda

MPZP uzgodnienia opinie (PACHOLE)

MPZP Białka

uchwała-tekst

Projekt uchwały – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Załącznik nr 1 – tekst studium

Zalacznik 2.1 – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

Zalacznik 2.2 – kierunki zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda ( do uchwały 2020 rok )

 

 

—————————————————————————————————————-

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda ( wersja 2003 rok  ) 

SUiKZP cz. I

SUiKZP cz. II

Załączniku graficzne bez 12

MAPA STUDIUM