BIP Dębowa Kłoda

Dostęp do szerokopasmowego Internetu?>

Dostęp do szerokopasmowego Internetu

W związku z realizacją przez Operatora projektu FIBEE IV Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie bialskim część B” informujemy, iż projekt z lokalizacją przyłączy do nieruchomości został wyłożony do publicznego wglądu dla mieszkańców poszczególnych wsi tj: Dębowa Kłoda, Żmiarki, Leitnie, Chmielów, Korona, Lubiczyn, Marianówka, Kodeniec, Pachole, Wyhalew, Hanów, Nietiahy, Uhnin, Białka.

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w pokoju nr 2 w terminie do 28.02.2020 r.