BIP Dębowa Kłoda?>

Dystrybucja węgla

Na podstawie art. 34 ust. 1. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informujemy, że Gmina Dębowa Kłoda przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

27 października 2022r. Sejm uchwalił Ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Urząd Gminy prowadzi obecnie przygotowania do realizacji tego zadania.

Przyjęte przez Sejm przepisy mają pozwolić na to by gminy mogły kupić węgiel kamienny od wskazanych podmiotów po 1,5 tys. zł. za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom w kwocie do 2 tys. zł. za tonę (bez kosztów transportu).

W myśl uchwalonych przepisów gmina będzie prowadzić dystrybucję między innymi w ramach umowy z innym podmiotem (np. składem węglowym) lub kilkoma podmiotami. Taki model dystrybucji będzie przyjęty w Gminie Dębowa Kłoda.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach: 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, aby nabyć węgiel trzeba będzie złożyć do Urzędu Gminy Dębowa Kłoda wniosek. Wzór wniosku będzie dostępny na naszej stronie internetowej w formie elektronicznej, a w siedzibie Urzędu Gminy w formie papierowej. O dostępności wniosków poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie.

WAŻNE! 
Prawa zakupu węgla od gminy nie będą mieć osoby, które już zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.

Z-ca Wójta Gminy Dębowa Kłoda

Waldemar Wezgraj

Link: BIP Gmina Dębowa Kłoda