BIP Dębowa Kłoda

Dzień Strażaka?>

Dzień Strażaka

Z okazji „Dnia Strażaka” i w dniu Święta św. Floriana – patrona wszystkich strażaków, składam najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania wszystkim strażakom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Dębowa Kłoda oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków oraz poświęcenie w ochronie zdrowia, życia i mienia ludzkiego naszych mieszkańców.
Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz nieustającej opieki Świętego Floriana dla Was i Waszych Rodzin. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. W myślą zasady Bogu na chwałę i udziom na ratunek.
Wójt Gminy
Grażyna Lamczyk
Dębowa Kłoda, dn. 04.05.2021 r.