BIP Dębowa Kłoda

Dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy?>

Dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy

Informujemy, iż 26 stycznia 2018r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w zamian za Święto Trzech Króli przypadające w sobotę tj. 6 stycznia 2018r-obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej i drzwiach wejściowych budynku Urzędu. W załączeniu do pobrania Zarządzenie Nr 2/18 z dnia 3 stycznia 2018r.