BIP Dębowa Kłoda

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Parczewskiego?>

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Parczewskiego

Centrum Wolontariatu w Lublinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Cichosz z Cichostowa
w ramach projektu finansowanego z Korpusu Solidarności organizuje
4 marca 2023r. Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Parczewskiego.
W ramach wydarzenia odbędzie się wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami
działającymi w trzecim sektorze oraz integracja środowiska działaczy. Podczas
spotkania przewidziane są również prelekcje, prezentacje organizacji oraz poczęstunek.
Do udziału w forum zapraszają wszystkie NGO z terenu powiatu parczewskiego (m.in.
stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe).
Każdą ze zgłoszonych organizacji mogą reprezentować maksymalnie dwie osoby.
Organizacje chętne do udziału w wydarzeniu proszę o wcześniejszą rejestrację do dnia
31 stycznia 2023r. (wtorek):
telefonicznie lub SMS: 507 162 926 / 605 536 954
e-mail: stowarzyszeniecichosz@onet.pl
formularz on-line:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LhowBMIY40n95oxOcQMUKYgta85_X7Hq_9etg9u9FVo/edit?usp=sharing
Zapisy są ważne ze względów organizacyjnych. Przy zgłoszeniu należy podać imię i
nazwisko uczestnika/uczestników oraz nazwę reprezentowanej organizacji.
O dokładnym miejscu odbywania się forum oraz godzinie jego rozpoczęcia
osoby zainteresowane zostaną poinformowane w oddzielnej wiadomości.

Zaproszenie