BIP Dębowa Kłoda

„Groby i cmentarze wojenne w kraju”?>

„Groby i cmentarze wojenne w kraju”

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Groby i cmentarze wojenne w kraju.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą samorządowe instytucje kultury; organizacje samorządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie puybliczne i uczelnie niepubliczne; kościoły, związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. W jednym naborze jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski.
Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 roku. Formularze dostępne są na platformie EBOI. Wszelkie informacje, w tym załączniki do pobrania są pod linkiem:http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php