BIP Dębowa Kłoda

Odpady?>

Odpady

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Dębowa Kłoda na rok 2023 r.

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Dębowa Kłoda na rok 2022 r

18.06.2020r. INFORMACJA

Szanowni mieszkańcy Gminy Dębowa Kłoda przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów.

W celu prawidłowego segregowania odpadów każdy właściciel i zarządca nieruchomości w Gminie Dębowa Kłoda otrzymał ulotkę, która pokazuje jak należy segregować odpady komunalne. Ulotka ta dostępna jest także na stronie internetowej Gminy Dębowa Kłoda : www.debowakloda.pl/harmonogram-odbioru-odpadow/w zakładce gospodarka odpadami.

Z przekazanych w ostatnim czasie informacji  przez firmę „Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie wynika, że mieszkańcy wykorzystują pojemniki na odpady niezgodnie z ich przeznaczeniem tzn. poprzez gromadzenie w nich odpadów zmieszanych co jest praktyką zabronioną.

Zasady segregacji odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dębowa Kłoda

I.  Pozostałości z sortowania czarny pojemnik lub worek

Wszystko to czego nie wrzucamy do pojemnika/worka na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio (np. zatłuszczony papier, pampersy, podpaski, zużyte chusteczki higieniczne, papierosy, resztki jedzenia nieulegające biodegradacji(np. mięso, kości)).

Uwaga !!! Niedopuszczalne są żarówki (PSZOK), baterie (PSZOK), gruz (PSZOK), popiół paleniskowy (PSZOK), trawa, liście, leki, strzykawki.

II.  Metale i tworzywa sztuczne – worek żółty

 Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mlekach, sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach( np. szamponach), itp., plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, zabawki z tworzywa sztucznego.

Uwaga !!!

Niedopuszczalne są butelki i pojemniki z zawartością (zmieszane-czarny worek/pojemnik), opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych (PSZOK), opakowania po olejach silnikowych (PSZOK), części samochodowe (stacja demontażu pojazdu), zużyte baterie i akumulatory (PSZOK), puszki i pojemniki po farbach i lakierach (PSZOK), zużyty sprzęt elektroniczni i AGD (PSZOK), plastikowe opakowania po niebezpiecznych środkach chemicznych i środkach ochrony roślin z gospodarstwa domowego (PSZOK), wkłady do zniczy ( zmieszane- czarny worek/pojemnik).

III. Papier i tektura – worek niebieski  – Odpady z papieru i tektury: makulatura, gazety, tektura ( także falista), książki z oddzielnie usuniętą twardą oprawą, katalogi, czasopisma, pudła tekturowe, koperty, ( pozbawione folii bąbelkowej).

Uwaga !!!

Niedopuszczalne są odpady zamoczone, oblepiane zabrudzeniami, otłuszczone lub naoliwione, papier lakierowany i powleczony folią, opakowania TetraPak, tapety, worki po nawozach, środkach ochrony roślin, cemencie, nasączone chusteczki pielęgnacyjne i ręczniki papierowe.

IV.  Szkło opakowaniowe – worek zielony

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach ( o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Uwaga !!!

Niedopuszczalne inne gatunki szkła np. kryształowe, okularowe, żaroodporne, okienne, zbrojone, ceramika, porcelana, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, reflektory, lustra, termometry, monitory, kineskopy i lampy telewizyjne.

V.   Popiół – worek ciemno szary lub brązowy

Pochodzący z gospodarstwa domowego popiół z węgla i koksu oraz popiół drzewny (gromadzony luzem w pojemnikach lub workach) bez opakowań, worków i kartonów.

VI. Odpady biodegradowalne – worek brązowy

Odpady warzywne i owocowe ( w tym obierki), gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście i kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia, (bez mięsa), suche rośliny ozdobne.

Uwaga !!!

Niedopuszczalne są kości zwierząt (pozostałości z sortowania-czarny worek/pojemnik), oleje jadalne (pozostałości z sortowania-czarny worek/pojemnik), odchody zwierząt(pozostałości z sortowania-czarny worek/pojemnik), popiół z węgla kamiennego (PSZOK), leki (PSZOK), drewno impregnowane (PSZOK), płyty wiórowe i pilśniowe (PSZOK), ziemia i kamienie (PSZOK).

/-/ Wójt Gminy Dębowa Kłoda
Grażyna Lamczyk

Zasady segregacji odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dębowa Kłoda

I.  Pozostałości z sortowania czarny pojemnik lub worek

Wszystko to czego nie wrzucamy do pojemnika/worka na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio (np. zatłuszczony papier, pampersy, podpaski, zużyte chusteczki higieniczne, papierosy, resztki jedzenia nieulegające biodegradacji(np. mięso, kości)).

Uwaga !!! Niedopuszczalne są żarówki (PSZOK), baterie (PSZOK), gruz (PSZOK), popiół paleniskowy (PSZOK), trawa, liście, leki, strzykawki.

II.  Metale i tworzywa sztuczne – worek żółty

 Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mlekach, sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach( np. szamponach), itp., plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, zabawki z tworzywa sztucznego.

Uwaga !!!

Niedopuszczalne są butelki i pojemniki z zawartością (zmieszane-czarny worek/pojemnik), opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych (PSZOK), opakowania po olejach silnikowych (PSZOK), części samochodowe (stacja demontażu pojazdu), zużyte baterie i akumulatory (PSZOK), puszki i pojemniki po farbach i lakierach (PSZOK), zużyty sprzęt elektroniczni i AGD (PSZOK), plastikowe opakowania po niebezpiecznych środkach chemicznych i środkach ochrony roślin z gospodarstwa domowego (PSZOK), wkłady do zniczy ( zmieszane- czarny worek/pojemnik).

III. Papier i tektura – worek niebieski  – Odpady z papieru i tektury: makulatura, gazety, tektura ( także falista), książki z oddzielnie usuniętą twardą oprawą, katalogi, czasopisma, pudła tekturowe, koperty, ( pozbawione folii bąbelkowej).

Uwaga !!!

Niedopuszczalne są odpady zamoczone, oblepiane zabrudzeniami, otłuszczone lub naoliwione, papier lakierowany i powleczony folią, opakowania TetraPak, tapety, worki po nawozach, środkach ochrony roślin, cemencie, nasączone chusteczki pielęgnacyjne i ręczniki papierowe.

IV.  Szkło opakowaniowe – worek zielony

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach ( o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Uwaga !!!

Niedopuszczalne inne gatunki szkła np. kryształowe, okularowe, żaroodporne, okienne, zbrojone, ceramika, porcelana, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, reflektory, lustra, termometry, monitory, kineskopy i lampy telewizyjne.

V.   Popiół – worek ciemno szary lub brązowy

Pochodzący z gospodarstwa domowego popiół z węgla i koksu oraz popiół drzewny (gromadzony luzem w pojemnikach lub workach) bez opakowań, worków i kartonów.

VI. Odpady biodegradowalne – worek brązowy

Odpady warzywne i owocowe ( w tym obierki), gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście i kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia, (bez mięsa), suche rośliny ozdobne.

Uwaga !!!

Niedopuszczalne są kości zwierząt (pozostałości z sortowania-czarny worek/pojemnik), oleje jadalne (pozostałości z sortowania-czarny worek/pojemnik), odchody zwierząt(pozostałości z sortowania-czarny worek/pojemnik), popiół z węgla kamiennego (PSZOK), leki (PSZOK), drewno impregnowane (PSZOK), płyty wiórowe i pilśniowe (PSZOK), ziemia i kamienie (PSZOK).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

  • odpady wielkogabarytowe (meble pokojowe, stoliki, krzesła, wykładziny, dywany itp/
  • odpady budowlane (posortowane – oddzielnie gruz, oddzielnie metalowe listwy, płyty kartonowo-gipsowe, worki po cemencie itd.)
  • odpady biodegradowalne (osobno popiół i odpady zielone typu trawa, liście itp. )
  • przeterminowane leki, baterie, akumulatory
  • opony (tylko z samochodów osobowych, rowerów i motocykli)
  • zużyty sprzęt RTV i AGD – kompletny

PSZOK: Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116 A

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

do 31 marca , za okres 1 stycznia – 31 marca

do 30 czerwca, za okres 1 kwietnia – 30 czerwca

do 30 września, za okres 1 lipca – 30 września

do 31 grudnia, za okres 1 października -31 grudnia

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy, u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu w Banku Spółdzielczym w Parczewie oddział w Dębowej Kłodzie

Nr rachunku:   21 8042 0006 0260 1658 2000 0260