BIP Dębowa Kłoda

Instalacje solarne i fotowoltaiczne – losowanie uczestników?>

Instalacje solarne i fotowoltaiczne – losowanie uczestników

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda, którzy złożyli Ankietę na instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne na spotkanie, w celu wyłonienia osób do udziału w projekcie pt. „Energia przyjazna środowisku i turystyce w gminie Dębowa Kłoda – etap II” planowanym do realizacji przez Gminę Dębowa Kłoda w ramach RPOWL na lata 2014-2020, działanie 4.1 Energia przyjazna środowisku.

Spotkanie odbędzie się 4 września 2019 r. (środa), w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie, w celu wyłonienia uczestników projektu w formie losowania. 

Zainteresowani zostaną podzieleni na grupy w zależności od rodzaju zadeklarowanej instalacji.

Godziny losowań:

  • Instalacje solarne – godz. 17:00,
  • Instalacje fotowoltaiczne  – godz. 17:30.

Zgodnie z założeniami projektu oraz ze względu na konieczność spełnienia jego wskaźników ekonomicznych, wszystkie gospodarstwa domowe, w których mieszkają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nie uczestniczą w losowaniu i mają pierwszeństwo montażu instalacji solarnych/fotowoltaicznych. Prosimy zatem o zgłaszanie się osób przed losowaniem wraz z potwierdzonym orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku uzyskania dofinansowania na realizację w/w projektu przez Gminę Dębowa Kłoda, Właściciel przed podpisaniem umowy na zobowiązanie finansowe będzie zobowiązany dostarczyć aktualne, pozytywne badania techniczne instalacji elektrycznej.

Zgodnie z umową społeczną:

  • wyniki losowania są jednoznaczne i ostateczne;
  • nie jest przewidziana procedura zmiany wyników losowania, a także odwołania;

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: 83 355 70 23 lub 83 3557010 w godz. pon.8:00-16.00; wt.- pt.: 7:00-15.00.