BIP Dębowa Kłoda

Kolejna dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20014-2020?>

Kolejna dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20014-2020

Rozpoczynamy kolejną dystrybucję artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20014-2020 oraz nabór do podprogramu

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel Programu to: udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Zapraszamy osoby zainteresowane otrzymywaniem bezpłatnych artykułów żywnościowych w ramach Programu PO POŻ do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie  w celu uzupełnienia niezbędnej dokumentacji uprawniającej do korzystania z tej formy pomocy. Nabór do programu odbywać będzie się w okresie od 04.01.2021r. do 15.01.2021r.