BIP Dębowa Kłoda

KOLONIE 2017 W ZAKOPANEM – DOFINANSOWANIE Z KRUS?>

KOLONIE 2017 W ZAKOPANEM – DOFINANSOWANIE Z KRUS

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” przedstawia ofertę wypoczynku letniego w formie kolonii dla 50 dzieci rolników, których co najmniej jedno z rodziców objęte jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie,  tj. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta). Dla potwierdzenia ubezpieczenia należy przedstawić oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS).

Termin turnusu: 05 – 18 sierpnia 2017
Lokalizacja turnusu: Dom Wczasowy „Halny”, Ul. Rybkówka 17, 34-500 Zakopane
Potwierdzenie dokonania wpłaty na konto Stowarzyszenia Dom Europy – 440 zł
W cenie: zakwaterowanie (13 noclegów), wyżywienie (4 posiłki dziennie), przejazdy autokarowe, opieka pedagogiczna i medyczna, ubezpieczenie, bilety wstępu, przewodnik górski.
Warunki uczestnictwa:

  • wiek uczestnika 9 – 16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone w latach 2001 – 2008);
  • wypełniona prawidłowo i wysłana do organizatora karta kwalifikacyjna;
  • potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS. UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)

Oryginał zaświadczenia z KRUS, powinienem wykazywać, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Zaświadczenia muszę być wystawione na rodziców/prawnych opiekunów. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne. Opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wyrok/decyzję Sądu o prawach do opieki nad dzieckiem. Rodzić o innym nazwisku niż dziecko zobowiązany jest przedstawić akt urodzenia dziecka.

Wpłaty w wysokości 440 zł należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Dom Europy:
Europejskie Centrum Integracji I Współpracy Samorządowej „Dom Europy”
Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin
Numer konta: 80 2030 0045 1110 0000 0261 1360
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Lublinie,
ul. Krakowskie Przedmieście 49, 20-076 Lublin
TYTUŁEM: – Imię i nazwisko dziecka, wpłata na działalność statutową, kolonia 2017.
(np. Jan Kowalski, wpłata na działalność statutową, kolonia 2017)
W przypadku wpłat za całą grupę- należy wpisać – Wpłata na działalność statutową kolonia 2017

Więcej informacji na:
http://domeuropy.lubelskie.pl/kolonie-zakopanem-zglos-sie-juz-dzis
Kontakt do Organizatora: 508-194-663

Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

Do pobrania:

1. Karta_kwalifikacyjna_Zakopane2017

2. WZÓR WYPEŁNIENIA karta kwalifikacyjna

3. Informacja o koloniach