BIP Dębowa Kłoda?>

Komunikat

                                                                               Dębowa Kłoda, 16 marca 2020 r.

Komunikat

Wójta Gminy Dębowa Kłoda

  Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 433) w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 ( koronowirus) Wójt Gminy  Dębowa Kłoda informuje iż od dnia 16 marca 2020 r. zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę klientów Urzędu Gminy  Dębowa Kłoda  z wyłączeniem spraw pilnych.

Budynek  Urzędu Gminy będzie niedostępny dla osób z zewnątrz. 

W sprawach pilnych przybycie do Urzędu Gminy wymaga wcześniejszego uzgodnienia   pracownikiem obsługującym sprawę lub kontakt z sekretariatem tel.  83 355 70 08.

Alternatywnym sposobem komunikowania się z pracownikami Urzędu Gminy jest droga elektroniczna – wiadomość e-mail  sekretariat@debowakloda.pl  lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz telefonicznie albo za pośrednictwem korespondencji pocztowej.

Jednocześnie przypominam, że dane kontaktowe  pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda  znajdują się na stronie Internetowej Urzędu Gminy  www.debowakloda.pl  w zakładce – Informacje i kontakty – oraz w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Ponadto  proszę o stosowanie się do komunikatów zamieszczanych przez Urząd Gminy, Inspekcję Sanitarną,  Ministerstwo Zdrowia i inne uprawnione organy administracji państwowej.

Powyższe decyzje mają na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia koronowirusem  oraz bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie gminy.

O wszelkich decyzjach będą Państwo informowani na bieżąco.

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                           /-/ Grażyna Lamczyk