BIP Dębowa Kłoda

Komunikat dla rolników  poszkodowanych  przez deszcz nawalny i grad w dniach  8  i  11 czerwca 2020 roku?>

Komunikat dla rolników  poszkodowanych  przez deszcz nawalny i grad w dniach  8  i  11 czerwca 2020 roku

W związku z sygnałami wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym i gradem, który miał miejsce w dniach 8 i 11 czerwca 2020 roku na terenie Gminy Dębowa Kłoda, Wójt Gminy Dębowa Kłoda  informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku w/w niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

 Wyznacza się termin składania wniosków: do dnia 30 czerwca 2020 roku, w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda, pokój numer 2.

Do wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych składanego do ARiMR. Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z powierzchnią upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. (83) 355-70-10.

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy 2020

zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta 2020

zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich 2020

zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny 2020

Zał. nr 4 Oświadczenie_susza 2020