BIP Dębowa Kłoda

Komunikat dla rolników poszkodowanych przez deszcz nawalny w dniu 29 czerwca 2020 roku.?>

Komunikat dla rolników poszkodowanych przez deszcz nawalny w dniu 29 czerwca 2020 roku.

W związku z deszczem nawalnym, który miał miejsce w dniu 29 czerwca 2020 roku na terenie Gminy Dębowa Kłoda, Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku w/w niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Wyznacza się termin składania wniosków:

do dnia 7  lipca 2020 roku,  

w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda, pokój numer 2.

Do wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych składanego do ARiMR. Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z pow. upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. (83) 355-70-10.