BIP Dębowa Kłoda

Komunikat w sprawie składania wniosków o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego?>

Komunikat w sprawie składania wniosków o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego

Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie  Pan Marek Wojciechowski  przesłał „Komunikat” (w załączeniu) dotyczący terminu składania wniosków o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego. Termin składania wniosków upływa z dniem 15.05.2018 r.

Komunikat(1)