BIP Dębowa Kłoda

Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska w geodezji i gospodarce przestrzennej”?>

Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska w geodezji i gospodarce przestrzennej”

W dniach 9-11 listopada odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej”. Konferencja organizowana była przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołąttaja w Krakowie, Gmina Dębowa Kłoda i Poleski Park Narodowy.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące:

– ochrony i kształtowania krajobrazu;

-gospodarowania wodą w środowisku przyrodniczym;

-degradacji, ochrony i rekultywacja wód i gleb;

– infrastruktury technicznej obszarów wiejskich;

– innowacyjnych technologii w inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej

– innowacyjnych technik i technologii pomiarowych w geodezji;

– geodezyjnych urządzeń przestrzeni wiejskiej

– rozwoju systemów katastralnych i gospodarki nieruchomościami;

– innowacyjnych metod przetwarzania danych przestrzennych, geowizualizacji;

– współczesnych wyzwań badawczych gospodarki przestrzennej;

– aktualnych problemów i wyzwań w leśnictwie, gospodarki leśnej.

Pierwszy dzień sesji naukowych rozpoczął się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, natomiast następne sesje dwudniowe  odbyły się już w terenie tj. w Poleskim Parku Narodowym oraz na terenie gminy Dębowa Kłoda.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wymiany doświadczeń, które w przyszłości mogą zaprocentować skutecznym działaniem w zakresie jakościowej ochrony środowiska w Polsce.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka, JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady.