BIP Dębowa Kłoda

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie?>

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie.

W załączeniu: Zarządzenie nr 32/19 Wójta Gminy Dębowa Kłoda wraz z treścią ogłoszenia o konkursie i klauzulą informacyjną.