BIP Dębowa Kłoda

Konkurs pn. „Nagroda Trzeciego Sektora”?>

Konkurs pn. „Nagroda Trzeciego Sektora”

Wydarzenie współorganizowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest kontynuacją Konwentu „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych” z lat ubiegłych. Jest to szczególna uroczystość, w której uczestniczą przedstawiciele  wszystkich organizacji angażujących się w pracę wspierającą wartościowe przedsięwzięcia na rzecz trzeciego sektora. W ramach wydarzenia, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego organizuje konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”, podczas którego powołana Kapituła Konkursu wyłoni laureatów za działalność w sektorze pozarządowym, a nagrody zostaną wręczone przez Marszałka Województwa Lubelskiego podczas Gali Trzeciego Sektora.

Kandydatów do Nagrody można zgłaszać w pięciu kategoriach:

Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2020;

Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2020;

Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2020;

Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2020 (Mały Ambasador);

Kategoria V: Wolontariusz roku 2020.

Konkurs skierowany jest do:

  • członków organizacji pozarządowych,
  • przedstawicieli różnych branż biznesu – działalności gospodarczej zaangażowanych w pracę i wspieranie działań organizacji pozarządowych,
  • organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego,
  • samorządów wspierających działania organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 20 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: rdpp@lubelskie.pl, lub na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Promocji, Sportu i Turystyki, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „Nagroda Trzeciego Sektora”, tel. 81 441 67 66.

do-pobraniaDO POBRANIA

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy