BIP Dębowa Kłoda

Konsultacje społeczne dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego?>

Konsultacje społeczne dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  realizowanego dla obszaru „Terenów wokół Jeziora Bialskiego” położonego w obrębie wsi Białka, gm. Dębowa Kłoda.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się 23.03.2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie.