BIP Dębowa Kłoda

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębowa Kłoda na lata 2017-2023?>