BIP Dębowa Kłoda

Konsultacje społeczne MPZP w Gminie Dębowa Kłoda?>

Konsultacje społeczne MPZP w Gminie Dębowa Kłoda

Do 23 lipca 2021 r. potrwa przyjmowanie opinii/komentarzy do opracowywanego MPZP. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach i składania opinii/komentarzy do projektu planu. Szczegółowe informacje o tym, jak można to zrobić, znajdą Państwo w poniższym artykule.

Konsultacje społeczne MPZP w Gminie Dębowa Kłoda

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem i rysunkami MPZP „Terenów wokół Jeziora Bialskiego”, które znajdą Państwo w załącznikach po lewej stronie (https://www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-debowa-kloda-2) lub na stronie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w zakładce Konsultacje społeczne dot. planowania przestrzennego: https://debowakloda.pl/konsultacje-spoleczne-dot-planowania-przestrzennego/

Jak dodać opinię lub komentarz do projektu MPZP obszaru „Terenów wokół Jeziora Bialskiego” w Gminie Dębowa Kłoda w ramach konsultacji społecznych?

 1. Za pomocą formularza online klikając w czerwony guzik po lewej [Weź udział]
 2. Za pomocą interaktywnego narzędzia GIS na platformie: www.debowakloda.geoportalgminy.pl
 3. Na piśmie wypełniając formularz do składania opinii lub komentarzy. Wzór formularza do pobrania (w formatach .doc i .pdf) znajdą Państwo w załącznikach po lewej. Wypełniony i podpisany formularz można przekazać do Urzędu Gminy w następujący sposób:
  • drogą pocztową na adres: Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, powiat Parczewski
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
  • drogą mailową na adres: sekretariat@debowakloda.pl

Ponadto poniżej znajdą Państwo główne zasady prowadzenia konsultacji społecznych. Zasady zostały opracowane przez autorów publikacji Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych. Kanon został wydany w 2015 przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). Kanon w wersji elektronicznej znajduje się na stronie https://kanonkonsultacji.fise.org.pl/.

CZYM SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE?
Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

Siedem zasad konsultacji

DOBRA WIARA
Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.

POWSZECHNOŚĆ
Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.

PRZEJRZYSTOŚĆ
Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.

RESPONSYWNOŚĆ
Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.

KOORDYNACJA
Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie, jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.

PRZEWIDYWALNOŚĆ
Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.

POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO
Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Załączniki:

 1. formularz.pdf
 2. formularz.docx
 3. Tekst_MPZP_Białka.pdf
 4. Rysunek Nr_1 Białka.pdf
 5. Rysunek Nr_2 Białka.pdf
 6. Rysunek Nr_3 Białka.pdf